Dni Inwestycji VI

RELACJA Z DEBATY

Za nami drugi dzień Dni Inwestycji VI, którego kluczowym wydarzeniem był niewątpliwie panel dyskusyjny, którego głównym tematem była obecna sytuacja polskiej energetyki oraz przewidywania na temat jej przyszłości.

Debata rozpoczęła się od przemowy moderatora dr Mirosława Dudy – doradcy zarządu Agencji Rynku Energii są. Dr Duda na wstępie pogratulował studentom Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia drugiego miejsca w Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym, a następnie przedstawił uczestników panelu. Obecni byli Barbara Koba (Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE SA), Bogdan Pilch (Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna), Marcin Orkisz (Członek Zarządu EIG), Michał Dominiak (Dyrektor Generalny Idea Finance Group) oraz prof. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska). Dr Duda przedstawił główny problem dzisiejszej energetyki – w jaki sposób zadbać o przyrost mocy wytwórczej, by nie dopuścić do przerw w zasilaniu, co może być wynikiem rosnącego zapotrzebowania na moc.

Pierwsze pytanie skierowane zostało do pani Koby

 

Szybkość budowy źródeł gazowych i ich elastyczność eksploatacyjna predystynują tego rodzaju źródła do budowy w najbliższym okresie, aby zamknąć bilans mocy w systemie. Jakie warunki powinny być spełnione, aby program rozwoju źródeł gazowych stał się realny?

Pani Koba zdradziła nam, że inwestycje PGNiG podlegają regulacjom wielu ustaw m.in. prawu geologicznemu oraz rolniczemu, co wpływa na wydłużony czas ich realizacji. PGNiG próbuje jednak te problemy pokonać i chce zakończyć wszystkie formalności w ciągu 4 lat, a wejście w życie specustawy, może przyspieszyć ten proces.

Drugie pytanie skierowane zostało do pana Pilcha

Jakie warunki powinny być spełnione, aby zapewnić rozwój OZE, wymagany przepisami UE? Jakie plany w tym zakresie ma PGE? Na ile wymagania systemowe mogą wpłynąć na tempo rozwoju OZE?

Pan Pilch powtórzył słowa pana Dudy, odnośne wzrostu zapotrzebowania na moc w przyszłości oraz możliwych ubytków mocy. Stwierdził jednak, że nie do końca mamy teraz warunki dla inwestycji, ponieważ potrzebujemy jasnych regulacji UE oraz dopracowania systemu ETS. Następnie zauważył, że wokół energii z biomasy naratsa coraz więcej kontrowersji, z biogazu produkuje się zbyt mało energii, więc rozsądnym kierunkiem pozostają OZE. Pan Pilch przewiduje rozwój energetyki odnawialnej zarówno na lądzie, jak i na morzu, ponieważ Polska ma warunki naturalne porównywalne do innych krajów UE.

Na kolejne pytanie odpowiadał pan Orkisz

O rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego w dużym stopniu decyduje polityka energetyczna i klimatyczna UE, zwłaszcza w zakresie wytwarzania energii. Czy w świetle negatywnych wyników globalnej współpracy państw w zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych można liczyć na złagodzenie restrykcyjnych przepisów UE w tym zakresie i urealnienia Energetycznej Mapy Drogowej UE do 2050?

Pan Orkisz nie odpowiedział jednoznacznie na zadane pytanie, Zaakcentował jednak istotne fakty dotyczące „zielonej energii”, mianowicie energia ta nie może stać się podstawowym źródłem energii. Może być ona być jedynie uzupełnieniem energii konwencjonalnej. Ponadto, 70% energii z odnawialnych źródeł pochodzić będzie z energii wiatrowej.

Poważnym wyzwaniem dla energetyki polskiej jest zapewnienie finansowania budowy nowych źródeł wytwarzania energii, zwłaszcza elektrowni jądrowych. Jak możemy sprostać tym wyzwaniom?

Na temat ten wypowiedział się pan Dominiak. Zachwalał on branżę energetyczną, jako alternatywne źródło inwestowania przedsiębiorstw oraz przedstawił elektrownie jądrowe, jako bezpieczne i strategiczne w rozwoju kraju. Pan Duda dodał, iż elektrownie te są tanim źródłem energii, jedynym minusem jest wysoki koszt budowy.

Na ostatnie pytanie odpowiedział prof. Lewandowski

Jak Pan ocenia możliwości zamknięcia bilansu mocy w systemie? Jakie działania powinny podjąć organa państwowe w ramach polityki energetycznej, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii? Czy ustawa o OZE będzie istotnym elementem w realizacji tej polityki?

Prof. Lewandowski stwierdził, że polityki energetycznej być nie powinno, od kiedy energię zaczęto traktować jak towar i handlować jej wykreowaną wartością za pomocą certyfikatów, które nie mają żadnej wartości dla odbiorców ostatecznych. Dodał też, że braki energii powinniśmy rekompensować „energią zieloną”.

Debatę zaliczyć można na pewno do udanych. Dziękujemy wszystkim ekspertom za uświetnienie Dni Inwestycji swoim udziałem, zaś studentom za liczne przybycie i aktywny udział w panelu.

Ilona Zwierowicz

PLAN WYDARZENIA

Przygotuj się na liczne spotkania, wykłady, debaty, warsztaty, prowadzone przez jednych z najlepszych ekspertów w Polsce, które dadzą Ci niesamowitą dawkę wiedzy przez 3 dni trwania projektu.

21, 22, 23 maja – zarezerwuj sobie ten czas! ;)
————————–————————–————————–—–
21 maja (poniedziałek):

10.00 – 12.00 – Wykład wprowadzający do energetyki konwencjonalnej, poczynając od jej historii, poprzez teraźniejszość, aż do przyszłości energetyki w Polsce i na świecie. Prowadzący – dr inż. Wojciech Bujalski (Politechnika Warszawska)

12.00 – 14.00 – Wykład o energii atomowej, szanse i zagrożenia związane z takim pozyskiwaniem energii w Polsce i na świecie. Prowadzący – dr inż. Nikołaj Uzunow (Politechnika Warszawska)

14.00 – 16.00 – Wykład wprowadzający do energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie. Prowadzący – Marcin Orkisz (Członek Zarządu Energy Invest Group), oraz Prof. Andrzej Chochowski (Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW)

16.00 – 18.00 – Wykład o energetycznym wykorzystaniu biomasy. Prowadzący – Prof. Aleksander Lisowski (SGGW)
————————–————————–————————–—–
22 maja (wtorek):

13.00 – 15.00 Główna debata wydarzenia, omawiająca sytuację w Polskiej energetyce, będąca jednocześnie konsultacją społeczną odnośnie nowo powstającego projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom. Udział licznych mediów, oraz zaproszonych gości;)

Eksperci biorący udział w debacie:
• Dr inż. Paweł Skowroński (Wiceprezes Zarządu PGE SA)
• Barbara Koba (Dyrektor Departamentu Inwestycji PGNiG)
• Bogdan Plich (Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna)
• Marcin Orkisz (Członek Zarządu EIG)
• Michał Dominiak (Dyrektor Generalny Idea Finance Group)
• Prof. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska)
————————–————————–————————–—–
Środa, 23 maja

10.00 – 12.00 Warsztat – możliwości inwestowania w energetykę, oraz zmiana dostawcy energii, prowadzący Michał Dominiak (Dyrektor Generalny Idea Finance Group)

14.00 – 16.00 Warsztat – jak sprawić, co zrobić, aby mieć energooszczędny dom, prowadząca, Prof. Dorota Chwieduk (Politechnika Warszawska)

16.00 – 18.30 Warsztat – inwestowanie w energetykę wiatrową dla każdego, czyli jak podzielić słonia na małe kawałki i go zjeść, prowadzący, Marcin Orkisz (Dyrektor Regionalny Energy Invest Group)
————————–————————–————————–—–
Tegoroczny projekt powstaje przy współpracy z Kołem Naukowym Energetyków Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Zarządzania – Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak.

Partnerem wydarzenia jest:
- Energy Invest Group
- Klub Hybrydy
- Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis
- Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów

Osoby, które wezmą udział w przynajmniej dwóch punktach całego projektu otrzymają certyfikat uczestnictwa! ;)

Dołącz do wydarzenia, kliknij ‚Lubię to!’ na fan page’u Koła i dowiaduj się systematycznie o kolejnych szczegółach wydarzenia.

Kolejne informacje będziemy zdradzać stopniowo;)
Zapraszamy!