2003

2003

 

5 grudnia 2003

„Sukces na rynku kapitałowym” – to temat konferencji, która odbyła się 5 grudnia 2003 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia byliśmy my, czyli Studenckie Koło Naukowe Finansów. Zaszczytne grono zaproszonych gości otwierali panowie: Wiesław Rozłucki, Prezes GPW oraz Jacek Socha, Przewodniczący KPWiG. Nie zabrakło również specjalistów spośród naszej wydziałowej kadry profesorskiej.

Tematyka spotkania była dość szeroka: od spraw techniczno-organizacyjnych zarówno Giełdy Papierów Wartościowych jak i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez sytuację polskiego rynku kapitałowego, po kwestie szans i zagrożeń dla inwestorów, wynikających z aktywnego uczestnictwa w obrocie giełdowym.

Znaczną cześć czasu konferencji zarezerwowaliśmy dla was, studentów… i jak się okazało było to słusznym założeniem. Pytaliście o bezpieczeństwo obrotu, przestępstwa z jakimi dotychczas zetknięto się w praktyce polskiego obrotu giełdowego, szanse i strategie rozwojowe dla polskiego rynku kapitałowego w przededniu wejścia Polski do struktur UE. Poruszaliście kwestie integracji rynków, dobrych praktyk spółek i ich wpływu na postawę zarówno inwestorów jak i samych spółek giełdowych.

Nie zabrakło również pytań bezpośrednio dotyczących strategii inwestycyjnych i porad dla początkujących, młodych inwestorów

Całość przebiegała w dość luźnej atmosferze, często okraszanej anegdotami z ogromnie szerokiej praktyki zaproszonych gości. Jak widać, humor sprzyja dyskusjom, nawet w tak profesjonalnym gronie

Podczas ponad dwugodzinnego spotkania goście podzielili się z nami własnymi spostrzeżeniami, przedstawili własne argumenty, chętnie wysłuchując waszych. Z pewnością udzielili też kilku bardzo cennych wskazówek, które, sądząc po waszym zainteresowaniu i licznym przybyciu na spotkanie, mamy nadzieje zaprocentują w przyszłości.

Nad właściwym przebiegiem konferencji czuwał dr Mirosław Dusza, bez udziału którego z pewnością przedsięwzięcie straciło by wiele ze swego niepowtarzalnego charakteru. Stąd w tym miejscu ogromne podziękowania dla jego osoby.

Chcielibyśmy również gorąco podziękować Marcie Górskiej i Rafałowi Kanderowi za zaangażowanie i wkład w organizacje konferencji. Bez nich jej organizacja w takiej formie byłaby niemożliwa. Wielkie dzięki seniorzy !

 

 

 

9 kwietnia 2003

Dnia 9 kwietnia 2003r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
odbyło się seminarium „Praktyka Rynku Walutowego” zorganizowane przez
Studenckie Koło Naukowe Finansów wspólnie z firmą Treasury Management
Services.

W czasie seminarium specjaliści z firmy TMS, operujący na rynku walutowym,
wyjaśnili praktyczne aspekty funkcjonowania globalnego rynku walutowego
FOREX oraz internetowych platform do zawierania transakcji walutowych.

Tematyka seminarium obejmowała:

1.  Zasady funkcjonowania globalnego rynku walutowego
2.  Czynniki kształtujące kurs walutowy – fundamentalne, techniczne i związane z przepływami kapitałów
3.  Przyczyny, skutki i mechanizmy gwałtownych załamań kursu złotego. System ERM-II w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Unii      Monetarnej
4.  Najważniejsze instrumenty pochodne rynku walutowego: od prostych derywatów po instrumenty „egzotyczne”
5.  Elektroniczne systemy transakcyjne – prezentacja platformy TMS Direct.

Ze strony firmy TMS w seminarium brali udział:

p. Mariusza Potaczała – Prezes Zarządu
p. Monika Bis – Dyrektor Marketingu
p. Paweł Flak – Chief Dealer
p. Marcin Poczobut – Dealer, Doradca

Było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Finansów. Uczestniczyło w nim ok. 60 osób, w tym pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania.