2004

2004

 

24 listopada 2004

Wspaniała możliwość otrzymania stypendium od Fundacji GE 15 studentów trzeciego roku z pięciu wybranych polskich uczelni, wliczając w to Uniwersytet Warszawski, zostanie nagrodzonych w programie Fundacji GE dla liderów w dziedzinach nauk technicznych, ekonomii i zarządzania. Językiem obowiązującym w programie jest język angielski.
Nagroda:
- roczne stypendium w wysokości 1200 dolarów amerykańskich przez 3 lata (łącznie 3600 dolarów)
- możliwość uczestnictwa w różnych dodatkowych zajęciach, w tym w corocznym seminarium Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę programu:
www.iie.hu/ge_pl.html. Możesz stamtąd ściągnąć również podanie.

Termin składania podań upływa 10 grudnia 2004 roku. Prezentacje związane z programem zostaną przeprowadzone na uczelniach w listopadzie – po więcej szczegółów zajżyj na stronę internetową. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu, skontaktuj się z nami.

 

 

20 listopada 2004

Bank Handlowy organizuje w dniu 11.12.2004 Case Study Day. Jest to bezpłatna dla uczestników, 1- dniowa impreza skierowana do studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych. Ma ona na celu umożliwienie sprawdzenia uczestnikom własnej wiedzy i umiejętności poprzez analizę oraz rozwiązanie kompleksowych problemów ekonomicznych spotykanych w praktyce gospodarczej na podstawie analizy przypadku

 

 

13 listopada 2004

Dnia 13.11.2004 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbył się panel dyskusyjny „Polska dziś, jutro, pojutrze” zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Finansów.

Naszymi gośćmi byli:

- Marek Zuber Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
- Piotr Kuczyński Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.

Z ramienia kadry naukowej katedry MSG wystąpił w roli prowadzącego mgr Grzegorz Tchorek.

Panel rozpoczął się od krótkich wystąpień naszych gości, którzy przedstawili nam swoje osoby i to, czym zajmują się w pracy zawodowej. Następnie przeszliśmy do meritum tego spotkania, czyli rozważań nad gospodarką Polski, zarówno w kształcie obecnym jak i możliwościami jej rozwoju. Początkowe rozważania skupiły się na PKB, bezrobociu i inwestycjach.

Dlaczego mimo wzrostu PKB (na poziomie 4,8%), przyrostu zasobów będących w posiadaniu przedsiębiorstw fakty te nie przekładają się na wzrost inwestycji i spadek bezrobocia?

Pan Marek Zuber jako możliwe powody takiego stanu wymienił:
- obawa przedsiębiorców o trwałość wzrostu gospodarczego
- istotność kursu walutowego dla eksporterów
- brak stabilności otoczenia prawnego
Pan Piotr Kuczyński dodał do tego duże potrzeby państwa związane z wydatkami socjalnymi i ograniczeniem deficytu budżetowego. Grzegorz Tchorek wskazał zaś na problem wysokości stóp procentowych kredytów, jakie są obecnie w Polsce, a które przewyższają te obowiązujące w krajach strefy Eurolandu.

Kiedy Polska powinna przystąpić do strefy Euro?

Opinie w tej sprawie naszych ekspertów były podobne aczkolwiek nie jednakowe. Co do konieczności wejścia Polski do strefy Euro nie było wątpliwości, o tyle odnośnie samego terminu nie było już takiej zgodności. Zdaniem pana Piotra Kuczyńskiego nie powinniśmy spieszyć się i powinno to nastąpić możliwie jak najpóźniej. Pan Marek Zuber stwierdził, że rzeczywiście nie powinniśmy się spieszyć, ale i nie przeciągać sprawy, a przystąpić w pierwszym możliwym do spełnienia terminie.

Jaka powinna być dynamika wzrostu PKB, aby zmniejszyć bezrobocie?

Marek Zuber uważał, iż nie sama dynamika jest najważniejsza, ale wzrost wydajności pracy, gdyż statystycznie Polacy pracują mniej wydajniej niż Niemcy czy Francuzi, nie mówiąc o Amerykanach. Piotr Kuczyński wskazał ma potrzebę uelastycznienia rynku pracy, choć nie jest to korzystne dla ładu społecznego. To stwierdzenia wywołało mocne ożywienie dyskusji. Marek Zuber kontrargumentował, iż jest to korzystne dla tych wszystkich, którzy stają przed wyborem: agencja pracy tymczasowej, czy brak pracy, czyli np. studentów.

Z racji upływającego czasu musieliśmy zakończyć spotkanie. Nasi goście zostali podziękowania za przyjęcie zaproszenia wzięcia udziału w panelu i zapewnieni, iż mury naszego wydziału są dla nich stale otwarte. Przyrzekli, że o ile nie będą mieli jakiś pilnych spraw, skorzystają z tej możliwości i chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami ze studentami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W taki sposób panel dyskusyjny dotarł do swojego końca.

 

 14-16 października 2004

W dniach 14-16 październik odbyło się jubileuszowe X Forum Kapitałowo – Finansowe „Twoje pieniądze”. Z jednej strony jest to okazja dla klientów instytucjonalnych do przedstawienia swojej oferty produktowej, a z drugiej strony miejsce informacji dla klientów indywidualnych, którzy poszukują najlepszych dróg inwestowania. A co dało to Forum naszemu Kołu Naukowemu? Zaowocowało nawiązaniem współpracy z kilkoma instytucjami finansowymi i mamy głęboką nadzieję, że już w najbliższej przyszłości SKNF będzie mogło poszczycić się realizacją kilku ambitnych projektów.

Odbywające się od lat w połowie października w Pałacu Kultury i Nauki Targi „Twoje pieniądze” to już tradycyjne święto polskiego świata finansowego. Impreza ta stała się trwałym elementem naszego rynku, towarzysząc jego rozwojowi niemal od początku przemian gospodarczych lat 90. Warto dodać, że Targi należą do największych tego typu przedsięwzięć w Europie Wschodnio-Centralnej. Dla instytucji finansowych i pozostałych podmiotów tego rynku targi są niewątpliwie świetną okazją kompleksowej prezentacji swojej oferty w celu pozyskania nowej grupy klientów i zwiększenia sprzedaży swoich usług i produktów.

Podczas tegorocznych Targów swoje stanowiska miało ponad 100 wystawców. Oczywiście nie mogło zabraknąć wśród nich banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy i brokerów, ale poza tym swoją ofertę postanowili zaprezentować mniej typowi uczestnicy rynku jak: firmy konsultingowe i windykacyjne, spółki giełdowe oraz wydawnictwa branżowe. Podczas Targów można było zauważyć, że jest to nie tylko miejsce spotkań i wymiany doświadczeń dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, ale także miejsce spotkań dla klientów indywidualnych, którzy poszukują najlepszych sposobów inwestowania swoich środków.

W tym roku organizatorzy zadbali w szczególny sposób o bogaty program imprez towarzyszących, dla gości o różnym stopniu wtajemniczenia w zagadnienia szeroko rozumianego zarządzenia swoimi pieniędzmi. W ciągu 3 dni odwiedzający mogli wybierać od debat prowadzonych przez dziennikarzy reprezentowanych na targach mediów z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych, administracji gospodarczej i zaproszonych fachowców, po konkursy tematyczne organizowane przez różne firmy.

Szczególnie interesujący przebieg miały 2 debaty inauguracyjne:

- Agenda Warsaw City 2010 dotycząca znanego już programu uczynienia ze stolicy regionalnego centrum finansowego dla Europy Środkowo-Wschodniej

- Day After poświęcona wymianie pierwszych doświadczeń rynku finansowo – kapitałowego po majowej akcesji Polski do Unii Europejskiej

Warto odnotować, iż podczas X Forum został przeprowadzony II Ranking na Osobowość Rynku Finansowego i Kapitałowego 2004. Konkurencja o ten prestiżowy tytuł była w tym roku wyjątkowo emocjonująca i ostatecznie wybrano p. Jacka Sochę obecnego Ministra Skarbu Państwa. W tym miejscu należy wspomnieć, że p. Jacek Socha (wówczas Prezes Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) był gościem konferencji „Sukces na rynku kapitałowym” zorganizowanego przez SKNF na Wydziale Zarządzania w grudniu 2003 r. W sumie X Forum finansowo-kapitałowe miało bardzo interesujący przebieg, a dla Naszego Koła Naukowego zaowocowało nawiązaniem współpracy z kilkoma ważnymi instytucjami finansowymi i mamy głęboką nadzieję, że już niedługo będą wymierne efekty naszej współpracy.

9 października 2004

Opiekun naszego koła mgr Grzegorz Tchorek zdobył główną nagrodę II edycji Konkursu „Start do Kariery” organizowanego przez Fundację Bankową im.Leopolda Kronenberga za esej pt. „Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce”.

 

 

 Wrzesień 2004

 

Klub Primeco został założony we wrześniu 2004 roku przez Pawła Bandurskiego, Marcina Krysta i Jakuba Sytę – absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po kilku latach spędzonych razem na uczelni nastał moment, w którym drogi ludzi często się rozchodzą. Kończy się wówczas wiele znajomości a absolwenci oddają się codziennym obowiązkom zawodowym. Pięć lat nauki na Uniwersytecie Warszawskim, wspólne imprezy, działalność w kole naukowym finansów i wspólne zainteresowania stały się dla założycieli klubu impulsem do stworzenia organizacji, która umożliwi pogłębianie wiedzy oraz integrację środowiska absolwentów i studentów. Wśród zadań jakie stawia sobie klub Primeco jest stworzenie studentom możliwości uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach, rozwiązywanie case’ów, poznanie środowiska biznesowego, odbycie praktyk, uzyskanie przewagi na rynku pracy poprzez zdobycie cennych doświadczeń. Dla absolwentów klub ma być strukturą, dzięki której utrzymają oni wzajemne więzi i rozwijać będą swoje umiejętności. Klub Primeco łączy w sobie cechy organizacji naukowej i społecznej. Na forum klubu prowadzone są dyskusje na temat istotnych problemów społeczno – gospodarczych Polski i Europy. Primeco zmierzać będzie do propagowania rozwiązań korzystnych dla rozwoju gospodarczego Polski. Primeco ma ambicję stać się organizacją, której działalność zwiększać będzie atrakcyjność studiowania na Wydziale Zarzadzania UW i stanie się trwałym elementem krajobrazu akademickiego. Primeco wspierać będzie studentów i absolwentów Wydziału aby dzięki stałem podnoszeniu swoich kwalifikacji dobrze służyli społecznościom, firmom i organizacjom w których działają.

 

 

12 maja 2004

Dnia 12 maja 2004 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące obsługi platform transakcyjnych zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Finansów wspólnie z firmą Treasury Management Services.

Firmę Treasury Management Services reprezentowali:

p. Izabela Bińkowska
p. Paweł Flak
p. Marcin Poczobut

Warsztaty składały się z 2 głównych części:

1.Część teoretyczna:

Zasady funkcjonowania rynku walutowego
Podstawowe instrumenty pochodne
Omówienie działania platform transakcyjnych

2.Część praktyczna:

Przeprowadzanie rzeczywistych operacji walutowych na platformach transakcyjnych TMS Direct

Warsztaty były niewątpliwie doskonałą okazją do poszerzenia naszej wiedzy na temat rynków walutowych. Poza tym sami mogliśmy się przekonać, jak działają platformy transakcyjne, które w ostatnim czasie stanowią dynamicznie się rozwijający sektor usług finansowych. W spotkaniu wzięło udział 35 osób i mamy nadzieję, iż w najbliższej przyszłości zrealizujemy kolejne szkolenia w jeszcze większym gronie!

 

7 maja 2004
„Inwestowanie i zarabianie pieniędzy bez wychodzenia z domu ? czy to możliwe?”

W dniu 12 maja (środa) o godzinie 14. 30 odbędzie się szkolenie dotyczące obsługi platform internetowych przeprowadzone przez firmę TMS. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby samemu przekonać się jak proste jest inwestowanie pieniędzy.
Przewidywany czas trwania – max 2 godziny.

Ramowy program szkolenia:

-Krótki wstęp o rynkach walutowych,
-Informacja o instrumentach pochodnych,
-Przeprowadzanie transakcji na platformach internetowych

Każdy z uczestników będzie pracował przy własnym komputerze i ze względu na ograniczoną ilość stanowisk komputerowych prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się, wysyłając mail na adres: pa.kaczorowski@wp.pl.
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz nazwę uczelni (wydział).

Miejsce szkolenia:
Ul. Szturmowa 3
Sala komputerowa 312, budynek B

Serdecznie zapraszamy!

 

 

5 maja 2004

Strona Studenckiego Koła Naukowego Finansów wreszcie ruszyła.
Przystosowana jest ona dla rozdzielczości 1024×768.
Jeszcze brakuje na niej kilku rzeczy, ale w najbliższym czasie
uzubełnimy braki.

Zachęcamy Was do jak najczęstszego odwiedzania naszej witryny.

 

 

23-25 kwietnia 2004

Spotkanie integracyjne kół naukowych odbywało się kilka dni przed historyczną chwilą – przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Z tego względu Studenckie Koło Naukowe Finansów przygotowało warsztaty poświęcone strefie euro, które miały na celu pogłębienie i utrwalenie posiadanej już wiedzy dotyczącej integracji europejskiej. Tematyka obejmowała 4 zagadnienia:

1. Bilans korzyści i strat związanych z wprowadzeniem euro.
2. Najbardziej prawdopodobna data przystąpienia Polski do strefy euro?
3. Powody, dla których Dania, Szwecja i Wielka Brytania nie należą do eurolandu.
4. Wprowadzenie monet i banknotów euro do obiegu.

Warsztaty rozpoczęły się krótkim wstępem, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się jak będzie przebiegało nasze spotkanie. Wszyscy otrzymali handout’y, w których znalazła się kwintesencja tego, co miało być przedmiotem warsztatów. Następnie każdy z obecnych został przydzielony do jednego z czterech zespołów, w których zajęliśmy się szerszym omówieniem poszczególnych zagadnień.
Po burzliwych dyskusjach wewnątrz grup, świadczących o żywym zainteresowaniu poruszanymi kwestiami, nadszedł czas na zaprezentowanie owoców pracy przed zgromadzonymi na sali. Wykorzystując dostępne pomoce wizualne w prosty i ciekawy sposób podsumowaliśmy rezultaty wspólnych wysiłków. W poczuciu dobrze wykonanej pracy, udaliśmy się na zasłużony posiłek.

 

24 marca 2004

Studenckie Koło Naukowe Finansów oraz Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zorganizowali dla studentów Wydziału Zarządzania Cykl Projekcji Filmowych uzupełnionych przez wykłady dr Mirosława Duszy Międzynarodowe Rozliczenia Finansowe.

W ramach Cyklu wyświetlone zostały kultowe filmy o tematyce giełdowej i finansowej:
„Wall Street”
24 marca 2004

Film ukazujący emocje, żądze i pobudki kierujące inwestorami – ich zachłanność, stres jak i zimne kalkulacje opłacalności inwestycji. Świat wielkich pieniędzy, bezlitosnych zasad gry giełdowej i wykorzystywania informacji poufnych to właśnie „Wall Street”…

„Crooked E: The Unshredded Truth About Enron”
31 marca 2004

Historia odkrywająca kulisy spektakularnego bankructwa Enronu.

„Rogue Trader”
7 kwietnia 2004

Duże pieniądze, jeden człowiek, nieodpowiedzialne decyzje… i bezprecedensowy upadek Banku Barings. Opowieść o człowieku, który w swojej spekulacji posunął się „o kilka kroków” za daleko…