Doradztwo Biznesowe

doradztwo_nowe

Grupa, dąży do poszerzania wiedzy z zakresu rozwoju oraz budowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania projektami, consultingu, jak również zarządzania kryzysowego.  Jej celem jest organizacja licznych wydarzeń z inspirującymi praktykami biznesu, a także warsztatów dotyczących, między innymi rekrutacji do firm consultingowych i ich specyfiki, czy zakładania własnych firm, w tym start-upów.