Kompetencje Miękkie

kompetencje_nowe

Grupa skupiająca osoby zainteresowane rozwojem kompetencji związanych z umiejętnościami społecznymi oraz naszą osobowością, w skład których wchodzą komunikacja, negocjacje, współpraca w grupie, zarządzanie sobą w czasie, kreatywność, przywództwo czy motywowanie. Jej celem jest organizacja licznych projektów z osobami ze świata biznesu, a także uczestniczenie w warsztatach poszerzających kompetencje miękkie.