Historia

Kto to pamięta?

Historia Studenckiego Koła Naukowego Finansów sięga roku 1996…
Wtedy to grupa 22 studentów Uniwersytetu Warszawskiego powołała i oficjalnie zarejestrowała Studenckie Koło Naukowe Finansów.
Koło zajmowało się m.in. realizacją projektów badawczych i organizowaniem seminariów. Wydało również kilka numerów Biuletynu, który był miejscem swobodnej wymiany poglądów i publikacji prac młodych ludzi

Następnie, w bliżej nie ustalonych okolicznościach, działalność Koła ustała i długi okres było wielkie … „NIC” …

Reaktywacja

I kto wie, ile czasu trwałby ten okres, gdyby Piotr Olszewski (student Wydziału Zarządzania UW) nie znalazł w 2002r. gdzieś w archiwach informacji o Kole i nie skontaktował się z dr Waldemarem Koziołem (jeden z założycieli z roku 1996, a obecnie pracownik naukowym Wydziału Zarządzania).

Potem wszystko powoli ruszyło. W czasie kilku spotkań i dyskusji pod koniec 2002r. wyłoniła się grupa osób, które chciały dowiedzieć się i robić coś więcej. Zaczęło się od „kameralnych” spotkań prowadzonych przez dr Kozioła, poświęconych zagadnieniom finansów. Po paru miesiącach przypomnieliśmy sobie, że należy oficjalnie reaktywować działalność Koła, które na skutek nie dopełnienia obowiązków informacyjnych zostało zawieszone przez Rektora UW.

Następnie na pierwszym Walnym Zgromadzeniu spośród 16 Członków Czynnych Koła wybrano Zarząd w składzie:

     Piotr Olszewski  -     Prezes Zarządu
     Łukasz Gołębiowski  - Wiceprezes Zarządu
     Michał Rumak  - Sekretarz, Skarbnik

Opiekunami Koła zgodzili się zostać prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak oraz dr Waldemar Kozioł z Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Główny cel Koła określono jako samokształcenie członków w zakresie finansów, a sposoby jego realizacji mają obejmować:
- wykłady i seminaria poświęcone tematyce finansowej,
- udział w specjalistycznych konferencjach,
- organizowanie grup roboczych, programów badawczych,
- przyswajanie współczesnych narzędzi analizy finansowej, w tym   oprogramowania,
- biuletyn, publikacje prasowe, raporty i in.

Władze Koła złożyły stosowne dokumenty i 5 maja 2003r. decyzją Prorektora UW prof. dr hab. Marka Wąsowicza Studenckie Koło Naukowe Finansów zostało reaktywowane (pod liczbą porządkową wpisu 102).

Oczekując na ww. decyzję, w kwietniu zorganizowano pierwsze seminarium. Potem było kolejne wydarzenie, tym razem na większą skalę – konferencja z udziałem Prezesa GPW oraz Przewodniczącego KPWiG. I tak upłynął rok 2003.

Zmiany

Na początki 2004 roku zaczął z nami współprace mgr Grzegorz Tchorek z Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych..
W lutym 2004r. zaszły pewne zmiany personalne. Kilka osób zakończyło współpracę z Kołem, ale pojawiła się też pierwsza osoba o statusie Seniora. Walne Zgromadzenie Członków Czynnych dokonało również zmian w składzie Zarządu Koła:

     Piotr Olszewski  -     Prezes Zarządu
     Maciej Wróblewski  - Wiceprezes Zarządu
     Marcin Kryst  - Sekretarz, Skarbnik

Kolejne zmiany:

Od początku roku akademickiego 2004/2005 działaliśmy w prawie nowym składzie. Większość osób, które były członkami Koła w poprzednich latach, zakończyło edukacje na naszym wydziale. Nie zostawili nas jednak samych – wspierają nas w działaniach za pośrednictwem Klubu Primeco, w którego spotkaniach biorą udział członkowie naszego Koła. W październiku 2004 Walne Zgromadzenie Członków Czynnych wybrało czteroosobowy Zarząd Koła w składzie:

     Paweł Kaczorowski  -     Prezes Zarządu
     Paweł Kośla  - Wiceprezes Zarządu
     Katarzyna Jeznach  - Sekretarz
     Lesław Migalski  - Skarbnik

Paweł okazał się być świetnym kapitanem. Koło działało prężnie, a Członkowie stali się jeszcze bardziej aktywni. Bardzo chętnie braliśmy udział w wielu projektach i przedsięwzięciach.

W listopadzie zorganizowaliśmy panel dyskusyjny, a na regularnych spotkaniach omawialiśmy funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sukcesem okazał się wyjazd naszej ekipy na konferencję do Łodzi, gdzie nasze zespoły mogły zaprezentować swoje prace, które już niedługo mają zostać opublikowane (na ten fakt czekamy ze szczególną niecierpliwością). Nie odbyło się oczywiście bez naszego uczestnictwa w wyjeździe Kół Naukowych WZ UW do Koszelówki. Oj działo się, działo! Nie tylko bardzo interesujące szkolenie przeprowadzone przez fachowców z ARK Consulting, ale możliwość wspaniałej zabawy i integracji przy ognisku, sprawia że tego typu wyjazdy nasi Kołowicze bardzo polubili. W semestrze letnim braliśmy również udział w warsztatach (Akademia Doradztwa -PwC, analiza techniczna – TMS Brokers), dzięki E&Y dowiedzieliśmy się więcej o certyfikatach ACCA, CFA, CIA, no i standardowo już, urządziliśmy wydziałowe kino przedstawiając znakomitą opowieść o Barings Banku.

W czerwcu Walne Zgromadzenie Członków Czynnych, pod przewodnictwem naszego opiekuna – Grzegorza Tchorka, wybrało Zarząd na kolejną kadencję. W jego skład weszli

     Jacek Gajda  -     Prezes Zarządu
     Paweł Kośla  - Wiceprezes Zarządu
     Katarzyna Litwiniuk  - Sekretarz
     Lesław Migalski  - Skarbnik

W Pubie Land odbyło się spotkanie pożegnalne (przed wakacjami) nowego Zarządu z pozostałymi Kołowiczami. Była to okazja dla nowej władzy aby postawić pozostałym gościom po kuflu Tyskiego. ……no i knując plany na następny rok działania Koła, rozjechaliśmy się po Polsce aby odpoczywać w czasie wakacji. Spora część SKN-owców dostała międzynarodowe stypendium w ramach programu Sokrates/Erasmus i wyjechała kształcić się na innych Europejskich uczelniach.

Rok Akademicki 2006/2007

Ruszyliśmy dosyć ostro. Proces rekrutacji sprawił że obecnie mam osobiście kłopoty z zapamiętaniem wszystkich imion naszych nowych Kołowiczów.

Wzięliśmy udział w wielu warsztatach i szkoleniach. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą consultingową Kolaja and Partners. Razem z doradcami zorganizowaliśmy Case Study ze wspaniałymi nagrodami, a w spotkaniu (przy piwie) w Pubie Lolek osobiście mogliśmy porozmawiać z panem Thomasem Kolają. Współpracę nawiązaliśmy również z Kołami Naukowymi MIM-u UW i WNE UW. Z organizacjami studenckimi działającymi na naszym wydziale również tworzyliśmy projekty.

W tym roku kandydat SKN Finansów (Bogusław Sawa) startował w wyborach do Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW. Niestety, mimo wielkiego poparcia, zabrakło (tylko) jednego głosu. Możemy się natomiast pochwalić faktem, iż 2 naszych Członków (Katarzyna Litwiniuk oraz Michał Maksymiec) zostało wybranych przez studentów Wydziału Zarządzania do Parlamentu UW.

Naszym głównym celem stało się stworzenie wielkiego wydarzenia związanego oczywiście z finansami. Tak też powstała idea Dni Inwestycji. Przy tej okazji trzeba wspomnieć o grze CashFlow, w której się zakochaliśmy dzięki firmie Mądry i Bogaty Partner. Turniej CF będzie jedną z atrakcji podczas naszych Dni Inwestycji. Gra sprawiła również że obserwowała nas kamera Teleexpresu, a naszym Kołem zainteresowało się coraz więcej osób.

Pod koniec 2006 nastąpiła mała zmiana w składzie Zarządu:

     Katarzyna Litwiniuk  -     Prezes Zarządu
     Paweł Kośla  - Wiceprezes Zarządu
     Michał Maksymiec  - Sekretarz
     Lesław Migalski  - Skarbnik

Efektem intensywnych działań kolejnych lat były dalsze projekty organizowane przez SKN. Naszym sztandarowym wydarzeniem stały się Dni Inwestycji, które przejdą prawdopodobnie do tradycji Wydziału. Z rozrzewnieniem wspominać będziemy Dni, których głównym tematem była organizacja imprez masowych, zaś patronat nad wydarzeniem objął Robert Makłowicz czy też Dni na temat Euro2012.

Na początku 2012 wydarzyło się coś, co zamknęło pewien rozdział działalności SKNF. Nasz dobry kolega, student V roku, kilkuletni Prezes Koła – Bartosz Suchecki – wyleciał na kilkumiesięczną wymianę bilateralną do Korei Południowej. Oddał tym samym losy Koła i jego działalności w ręce młodszych kolegów. I tak w świeżym, pełnym zapału składzie zaczynamy realizować nowe pomysły, chociażby Giełdopol oraz kontynuować tradycję Koła pod postacią Dni Inwestycji. Ważnym momentem w naszej działalności jest budowa nowej strony internetowej, która będzie na bieżąco aktualizowana. Jest to tylko kilka z naszych projektów, nad którymi w przyszłości będziemy konsekwentnie pracować…