Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Finansów WZ UW:
Wydział Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3
pok. C 419
02-678 Warszawa
sknf.wz@gmail.com

For foreigners:
Academic Finance Club

Faculty of Management at Warsaw University
Szturmowa Street 1/3
room C 419
02-678 Warsaw

Prezes Zarządu SKNF WZ UW:
Kamil Gurbiel
kamil.gurbiel.sknf@gmail.com

 

Administratorzy strony:

Anna Sęk
anna.sek.sknf@gmail.com

Kamil Gurbiel
kamil.gurbiel.sknf@gmail.com